Om luftballonger

När man pratar om luftballonger så avser man oftast luftballong för flygning. Det korrekta namnet för den typ av luftballong som används i Sverige är varmluftsballong.

Varmluftballonger fungerar så att den luft som innesluts i ballonghöljet värms upp och den uppvärmda luften stiger uppåt, genom att den är innesluten i ballonghöljet så stiger luftballongen.

Luften i dessa luftballonger värms genom en brännare. Temperaturskillnaden på luften utanför och inne i höljet tillsammans med luftballongens vikt och volymen uppvärmd luft avgör hur snabbt en luftballong lyfter.

Med hjälp av brännaren som värmer luften regleras flyghöjden för en luftballong. Ju mer man värmer ju mer lyftkraft får en luftballong . Det finns också en ventil i toppen av höljet där luft kan släppas ut vilket leder till sänkt temperatur i höljet och luftballongen sjunker.

Luftballong saknar styranordning.

Vy från luftballong

Den rådande vindriktningen avgör åt vilket håll en luftballong flyger. Vindriktningen varierar på olika höjder dessa variationer kan vara små eller som vid sjöbris kan man flyga i motsatta riktningar. Genom att stiga eller sjunka så kan påverka färdrikningen för en luftballong.

En luftballong kan ej flyga kontrollerat då det är termik. Termik är uppåtstigande varmluft som finns under sommarhalvåret dagtid då solen värmt marken som i sin tur värmt luften.

Då luftballonger har sina begränsningar kan det ta lång tid innan man får uppleva hur det är att flyga luftballong men väntan överspeglas av upplevelsen.

Ballongflyg kan idkas som hobby eller som kommersiell passagerarflygning. Om man vill flyga ballong så kan man vända sig till ett ballongföretag.